PRIVACYBELEID

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Kemeling Kunststoffen B.V, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27221237, hierna te noemen “Kemeling” Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Kemeling door middel van het klantensysteem, transacties,  overeenkomsten en de verwerkingen via onze website.

Kemeling respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kemeling.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Kemeling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Kemeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

 

Waarom Kemeling gegevens nodig heeft

Kemeling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kemeling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande productie en levering van een product, of in het kader van haar promotieactiviteiten.

 

Hoe lang Kemeling gegevens bewaart

Kemeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Kemeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kemeling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kemeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kemeling. Kemeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Kemeling bovenstaande niet naleeft.

 

Beveiligen

Kemeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kemeling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kemeling op via telefoonnummer 0174 – 621237 of via e-mail: info@kemeling.nl.

 

Wijzigingen

Kemeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Kemeling is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Slachthuisstraat 7 te (2671 CV) Naaldwijk
KvK-nummer: 27221237
Telefoon: 0174 – 621237
E-mailadres: info@kemeling.nl